Om
Gadeskilt-025
Gadeskilt-030
Gadeskilt-031
Gadeskilt-023
Gadeskilt-024
Gadeskilt-026
Gadeskilt-027
Gadeskilt-028
Gadeskilt-029
Gadeskilt-016
Gadeskilt-017
Gadeskilt-018
Gadeskilt-019
Gadeskilt-020
Gadeskilt-021
Gadeskilt-022
Gadeskilt-010
Gadeskilt-011
Gadeskilt-012
Gadeskilt-013
Gadeskilt-014
Gadeskilt-015
Gadeskilt-005
Gadeskilt-006
Gadeskilt-007
Gadeskilt-008
Gadeskilt-009
Gadeskilt-001
Gadeskilt-002
Gadeskilt-003
Gadeskilt-004
Gadeskilt-004
Gadeskilt-003
Gadeskilt-002
Gadeskilt-001
Gadeskilt-009
Gadeskilt-008
Gadeskilt-007
Gadeskilt-006
Gadeskilt-005
Gadeskilt-015
Gadeskilt-014
Gadeskilt-013
Gadeskilt-012
Gadeskilt-011
Gadeskilt-010
Gadeskilt-022
Gadeskilt-021
Gadeskilt-020
Gadeskilt-019
Gadeskilt-018
Gadeskilt-017
Gadeskilt-016
Gadeskilt-029
Gadeskilt-028
Gadeskilt-027
Gadeskilt-026
Gadeskilt-025
Gadeskilt-024
Gadeskilt-023
Gadeskilt-031
Gadeskilt-030

Sebbersund med ca. 350 indbyggere (2023) er en landsby i Aalborg Kommune i det nordlige Himmerland 5 km vest for Nibe. Sebbersund hører til Region Nordjylland.

Foreningsliv

Sebbersund er et levende og særpræget sted, der summer af liv og byder på mange aktiviter året rundt. 

Samtidig er byen også præget af en naturlig ro i den landlige atmosfære.


Der er stadig aktive fritidsfiskere i Sebbersund. Deres både ligger ved den lokale bådebro, som sorterer under Sebber Bådelaug.


De mange fine og samlende aktiviteter, der foregår i byen året rundt arrangeres af Sebber Borgerforening og Kulturbrugsen.

Stort set alle beboerne i byen er således medlem af Borgerforeningen. Der er fuld opbakning. Det giver stor samhørighed i byen. 

Sct. Hans aften er en af disse aktiviteter. Det afholdes lige ved vandet og er også en af de begivenheder, som betyder meget for alle. Et traditionsrigt samlingspunkt for beboerne. 


Kulturbrugsen, Sebbersunds kultur- og aktivitetscenter, der blev indviet i 2017, er blevet byens naturlige samlingspunkt. Det er her byens foreninger holder deres møder og generalforsamlinger, og hvor der kan holdesl fest af enhver art med op til 100 personer.

I Kulturbrugsen afholdes der året igennem en lang række aktiviter af vidt forskellig karakter, kulturelle, oplysende, musikalske og hyggelige stunder for børn og voksne. Et særligt aktiv, som Kulturbrugsen har etableret, er grejbank med havkajakker, sit on top kajakker og stand up paddle boards.


Byens beboere bakker også op om eget Sebber vandværk, hvis forening forvalter leveringen af det fineste, rene og velsmagende drikkevand. Sebber Vejlaug er den forening, som har ansvaret for at vedligeholde grusvejene i byen og i sommerhusområdet samt med skilte at sikre bilers meget lave hastigheder på nævnte veje. Byen har tillige en aktiv Sebber Husmoderkreds.

Vikingebyen i Sebbersund,Sommerhusforeningen Navet og Sebber Idrætsforening ikke at forglemme!

Landsbyordningen

Sebber Skole, der ligger ved nabobyen Valsted, hvor Sebber Idrætsforening også har hjemsted, var Danmarks første centralskole og er et meget vigtigt aktiv i området. Også kulturelt.


Sebber Landsbyordning omfatter Sebber Skole, børnehaven Regnbuen med vuggestue og skolefritidsordning. Det er et tæt samarbejde om undervisning og at skabe fritidstilbud for alle egnens børn fra 0-13 år.

Golfbanen

Sebber Kloster Golfklub er en velanlagt og højt beliggende golfbane lige i nærheden med meget smuk udsigt ned mod Skt. Nikolaj Bjerg, Halkær Bredning og byen. Klubben er nærmeste nabo til Sebber Kloster. 


Golfbanen har, på grund af sin høje kvalitet og smukke beliggenhed ofte besøg af spillere fra nær og fjern.

Mod alle odds

Sebbersund har en gunstig placering i lokalområdet.


At Sebbersund ikke har egne butikker er ingen hindring for, at være et meget attraktivt sted at bo. Det skyldes bl.a. afstanden til Nibe på kun 6 kilometer. Den større nabo byder på rigtig fine indkøbsmuligheder og god kontakt til håndværkere og serviceerhverv som læger og tandlæger og andre liberale erhverv samt idræts- og træningsfaciliteter o.m.m.

Der er således kun 5-6 min. kørsel i bil eller med bus, som har afgange hver time på hverdage.

Sætter man kursen mod vest er der mulighed for at handle hos købmanden i Farstrup og Brugsen i St. Ajstrup.


Der er velanlagt cykelsti tæt på vandet direkte til Nibe og videre mod Aalborg samt mod skolen i Valsted.


Sebbersund er derfor, modsat mange andre landsbyer, i stand til at være en aktiv og velfungerende landsby og til at være det gode fundament for beboerne som tilfældet er. Også for børnefamilier, som trives på bedste vis og som nyder naturen, freden og roen, den friske luft og det gode sammenhold i Sebbersund. På alle måder et ideelt sted at bo og vokse op.

Udvikling

Projekt Aalborg Fjordland er med til at skabe udviking og fremdrift i Sebbersund, 12 andre landsbyer og med Nibe som hovedby. 

Altså den vestlige del af Aalborg Kommune fra Nibe i øst til Kølby i vest. 


Aalborg Fjordland er et attraktivt område for de aktive familier, som sætter pris på naturen og som søger indholdsrige og spændende oplevelser i den stærkt varierede og særegne natur langs med Limfjorden. Her finder man inspiration til gode aktiviter for hele familien, og Sebbersund er absolut et godt aktiv for Aalborg Fjordland. Tænk på naturen og alle dens lyksaligheder til lands og til vands. 

Samtidig en af de smukkest beliggende landsbyer ved Limfjorden. 


Sebbersund er således med til at markedsføre Aalborg Fjordland. Landskabsmæssigt og erhvervsmæssigt, historisk og ikke mindst med de fine aktiviteter man kan opleve i naturen. 


I alle landsbyerne er opsat oplysningstavler, der beskriver stedernes spændende historie langt tilbage i tiden. I Sebbersund er tavlen placeret lige ved Kulturbrugsen. Der “trækkes på samme hammel” til fælles gavn og en positiv udvikling for byerne i området 

vest for Aalborg.

Historien om Sebber Bro. Det lokale og landspolitiske spil

Købstaden Nibe havde i 1870’erne mistet en stor del af sit opland, men med en bro over Sebbersund kunne byen genvinde et par sogne på Løgstørs bekostning. Trods flere kommunale udvalgs ihærdige indsats var det ikke lige til at få opført en bro. Da det endelig lykkedes, måtte der opkræves bropenge. Der blev bygget et hus til en ældre kone, der døgnet rundt kunne sælge billetter for 5 øre pr. person og 30 øre for et køretøj. Der var ikke særlig travlt undtagen til skiftedag og på markedsdage, hvor stort set alle på egnen skulle passere broen.
Der var store lokalpolitiske uenigheder, da der i 1933 skulle bygges en endnu større bro med tilhørende ændret vejføring. Da broen stod faldefærdig i 1960’erne, stoppede ønsker om tørlægning af Hjarbæk Bredning byggeriet. En nødbro måtte benyttes igennem mange år før den nuværende bro opførtes i 1983.

Fra Himmerland og Kjær Herred 2022, s. 2-30. - Jørgen Burchardts hjemmeside

Arbejde på Sebbersundbroen en vinterkold februar i 1965. Den gamle bro fra 1933 over Sebbersund nær Nibe ved Limfjorden blev i 1964-1965 tilføjet en nødbro med et spor oven på den gamle og forsynet med lysregulering. I 1983 blev den nuværende bro åbnet, og den gamle bro blev fjernet i 1984. Filmen har ingen lyd!

En fabulerende film om livet på og omkring Limfjordens vande; dens historie og natur, samt de mennesker, hvis eksistens er knyttet til den.

Filmtype

DK/Dokumentarfilm

Produktionsland

Danmark

Produktionsselskab

Minerva Film

Rekvirent

Statens Filmcentral

Dansk Kulturfilm

Fotograf

Henning Kristiansen

Manuskript

Henning Carlsen

Matrikelkort

Matrikelkort fra 1814

Et længe ventet borgerønske, forlængelse af gangbroen er færdiggjort!
Gangbroen ved moseområdet erforlænget i begge ender, så kørestole, gående, cyklende, -ubesværet og uden at sidde fast i mudder - kan passere både fra legepladsen såvel fra Navet!
Borgerforeningen håber med dette initiativ at glæde de mange brugere af området!