Sebber Borgerforening

Sebber Borgerforenings bestyrelse pr. 22 november 2023


Formand: Hanne Gerges, Engvej 7, 98355300

Næstformand og kontakt til Bådelaug: Henrik Gorm Hansen, Navet 47, 61865423 

Kasserer: Evy Moric, Bagerstræde 6, 61418743

Referent, velkomst nye borgere samt flagning: Hans Heidemann Lassen, Sebber Kirkevej 9, 98355484
Tonio Groslier yder assistance


Menigt medlem: Mette Jørgensen, Bygmestervej 14 - 51229282

Meneig medlem: Bente S. Jensen, Skipperstræde 1 - 21690928

Formål og kontingent:


Borgerforeningens formål er, ved hjælp af de midler der står til dens rådighed samt ved frivilligt borgerarbejde, at styrke landsbyen Sebbersund med et kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, der gør Sebbersund til et attraktivt sted at bo.

Alle medlemmer betaler kontingent /50kr. Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen nov. 2022.
Generalforsamling finder sted hvert år i november måned.