Nyheder

 7. marts 2024 kl. 19.30 i Kulturbrugsen


Hjertestarter kursus

Offentlige foredrag i Naturvidenskab i Kulturbrugsen

12. marts 2024, kl.19: Hvor længe kan vi og vores celler leve?


Vi lever længere og længere, og vores helbred er bedre end tidligere generationers. Men kan det blive ved at gå fremad? Eller er vi ved at nå en grænse for menneskets livslængde og helbred? Få svar på dette og hør om aldring af kroppen og dens celler.

Professor i molekylær aldringsforskning Tinna V. Stevnsner, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, og Kaare Christensen, professor, læge og leder af Dansk Center for Aldringsforskning.