Sebbersund Vandværk

I/S Sebbersund Vandværk

Afholder den ordinære generalforsamling

    Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00

i ”Kulturbrugsen” Brogade 17. Sebbersund.


                     Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Budget for 2023. - Fremlæggelse af takstblad.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg til best.:  Hans Heidemann og Lasse Christiansen.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg til revisor.:  Ole Bro.
  8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Bestyrelse


Formand: Erich Borup, Håndværkervej 6, tlf 2371 1851


Næstformand: Bent Knudsen, Engvej 7, Sebbersund ,9240 Nibe tlf 98355300


Kasserer: Ernst Haase, Engvej 4, Sebbersund, 9240 Nibe, tlf 40622129


Sekretær: Hans Heidemann Lassen, St. Ajstrupvej 9, Sebbersund, 9240 Nibe, tlf 98355484


Medlem: Lasse Christiansen, Håndværkervej 4, Sebbersund, 9240 Nibe, tlf 20899172

Forsyningsområde

 
 
 
Mail
Telefon