Nyt fra AK ( Aalborg kommune) - Landdistriktsudvalget!

Sebber Borgerforening har den 13. september haft to deltagere med ved informationsmøde i AK! Temaet var: 11 Hvordan øges tilflytningen af børnefamilier til landsbyer?"
Eftersom vi gerne vil have nye børnefamilier til Sebbersund, efterlyser BF borgere, der vil være med i en arbejdsgruppe a 4-5 personer og som i samarbejde med AK og kommunikationsfirmaet 11 Publicity" vil arbejde med at brande Sebbersund, så flere børnefamilier flytter til byen.

Der arrangeres 3 workshops i dette efterår! Hver workshop varer ca. 3 timer.
Der er et tema til hver møde:
26/10 : Udvikling af konceptet, så det passer til Sebbersund
03/11 : Taktik og den gode fortælling
16/11:  Plan og eksekvering

Har du lyst til at være med til at synliggøre og gøre en forskel for din by, så send en sms med navn og adresse til Bente 21690928 eller Hanne 22278941.

Med venlig hilsen, Sebber Borgerforening

”Ingen penge til oprensning af Sebber Havn”
Trist melding!
Så konkret var beskeden til repræsentanter fra Sebber Bådelaug, Kulturbrugsen og Sebber Borgerforening på møde med Aalborg Kommune d. 11/8 2022!
Ingen konkrete midler afsat i 2022 og i de følgende år.

Aalborg Kommunes repræsentanter var bekendt med, at der i den officielle pressemeddelelse – udsendt efter budgetforhandlingerne- fremgår, at der var afsat konkrete midler til oprensning i Sebbersund, men midlerne er beklageligvis ikke afsat i selve budgettet.

Så udsigten til en snarlig oprensning af Sebber Havn er ikke-eksisterende!
På samme møde blev der oplyst, at Sundhed- og Kulturforvaltningen sammen med By- og Landskabsforvaltningen har aftalt at få foretaget en forundersøgelse af Sebber Havn. Denne undersøgelse skal afdække konkrete muligheder og økonomi og danne grundlag for fremtidig beslutning.

Hvilke tiltag en fremtidig beslutning måtte indeholde, kan de 3 foreninger kun gisne om!
Vores håb er, at det indenfor en overskuelig fremtid vil lykkes at få oprenset havneområdet, så der igen kan skabes gode muligheder for byens fiskere og de mange andre brugere af området.

På vegne af Sebber Bådelaug, Kulturbrugsen og Sebber Borgerforening
Hanne Gerges

Netreferat
Referat af det seneste bestyrelsesmøde i Sebber Borgerforening.

Læs referatet her ...

Sebber Vandværk
De seneste drikkevandsanalyser (august 2022) er nu tilgænglig.

Se analyserne her...

Borgerforeningens aktivitetskalender for 2022


Se alle aktiviteter for 2022 her ...

Sebbersundbogen
Stemningsbilleder....
Se Sebbersundbogen her...

Borgerforeningen har nu en officiel Facebook side.


Smut til facebook her ...