Referat Generalforsamling 2019 i Sebber Borgerforening


Læs referatet her ...

Netreferat
Referat af det seneste bestyrelsesmøde i Sebber Borgerforening samt konstituering af bestyrelsen.
Læs referatet her ...
Konstituering af bestyrelsen ...

Sebber Vandværk
Den seneste drikkevandsanalyse er nu tilgænglig.
De er begge taget på adressen Navet 8: den ene på ledningsnet og den anden ved taphane.
Se analysen her...

Borgerforeningen har nu en officiel Facebook side.


Smut til facebook her ...