Indvielse af Kulturbrugsen samt Sebber Borgerforeningens 100-års jubilæum
Lørdag den 10. og søndag den 11. juni 2017.
Lørdag aften er der fest for Borgerforeningens medlemmer.
Se aktiviteterne her ...

Sebber Borgerforenings 100 års Jubilæum
Indbydelse til medlemsfest i Kuturbrugsen, lørdag den 10. juni 2017 fra 19:00 til 00:30.
Læs indbydelsen her ...

Oversigt over aktiviteter Sebber Borgerforening
Sebber Borgerforenings bestyrelsen har den glæde at kunne byde velkommen til disse aktiviteter 2017.
Se oversigten her ...

Brænde til Skt Hans Bål
Nu er der igen - indtil den 11 Juni- åbnet på Navet for kørsel til årets Skt Hans bål.

På generalforsamlingen og senest på hjemmesiden har Borgerforeningen henstillet, at brændet bliver stakket op på bålet og ikke blot læsset af traileren. Sidste år måtte vi have assistance med traktor for at stable det nogenlunde op. Alligevel var bålet for fladt og kunne ikke brænde helt ud. Det gav et stort ekstra oprydningsarbejde.
Derfor, tag en greb med ud, så I kan kaste brændet højt op.

I år er der læsset flere plastsække med haveaffald ud ved bålet. Den slags hører ikke hjemme på Skt Hans bålet. Vi må opfordre til , at det bliver fjernet og bortskaffet via f.eks kommunens glimrende storskraldsordning.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Sebber Borgerforening.

Netreferat bestyrelsesmøde 27-03-2017


Læs referatet her ...