Sebbersund

Sebbersund med 376 indbyggere (2013) er en landsby i Aalborg Kommune i det nordlige Himmerland 5 km vest for Nibe. Sebbersund hører til Region Nordjylland.

Fotograf: Jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum
Fotograf: Jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum

Sebber - stednavnets betydning
I 1268 forekommer navnet Syberhu el. Sibørhu. Forleddet Si- betyder formentlig ”sivning”, men Si- kan også på gammel dansk betyde "helt eller aldeles”. Efterleddet betyder formentlig bjerg. Naturligvis er bjerget Sankt Nicolaibjerg. Et gæt på betydningen af navnet kunne være ”Bakken hvor der siver vand”. Der springer jo flere kilder på bjerget.

Historie
Mellem landsbyen Sebbersund og Sankt Nicolai Bjerg er der fundet spor efter en handelsplads fra yngre jernalder og vikingetid.Handelspladsen har primært haft regional betydning. Arkæologerne har udgravet 80 grubehuse, og luftfotos viser at der er mange flere. Desuden er der udgravet et håndværkerområde, med spor efter metalforarbejdning. Desuden er der på stedet udgravet spor efter 2 trækirker og en kristen gravplads med mellem 500 og 1000 grave. Kirkerne og gravpladsen er blandt de tidligste eksempler på kristendommens udbredelse i Danmark. En meget fin stensat kristen grav kan dateres til ca. år 900. Harald Blåtands Jellingestene, der bekendtgør kristendommens indtog i Danmark generelt, er fra år 965. altså 65 år senere.

Omkring år 1100 forsvinder handelspladsen fra området ved Sebbersund - sandsynligvis pga. Limfjordens tilsanding mod vest.

Broforbindelse
Den første bro blev bygget i 1880. Materiale til broen blev hentet fra Sct. Nicolai Bjerg, hvor der i tidens løb er lavet store indhug på begge sider af bjerget. Rester af den første stenkirke på bjerget blev også anvendt som fyld. I 1933 blev en ny bro bygget på fundamentet af den gamle. Denne bro blev i 1964-65 tilrigget med en nødbro med et spor oven på den gamle og forsynet med lysregulering. I byggetiden skulle man omkring Halkær for at komme til Nibe. I årene herefter foregik der en heftig debat om placeringen af en ny bro. I 1983 indviedes den nuværende bro og den gamle bro blev fjernet i 1984.Fra Wikipedia, den frie encyklopædi