Sebbersund vandværk I/S

bestyrelse

Formand
Erich Borup,
Håndværkervej 6, Sebbersund
9240 Nibe
2371185
Erichborup6@gmail.com
 
Næstformand
Bent Knudsen,
Engvej 7, Sebbersund
9240 Nibe
98355300
bbkhg@post5.tele.dk
 
Kasserer
Bjarne Christensen
Brogade 5, Sebbersund
9240 Nibe
21282898
bfc2211@gmail.com
 
Sekretær
Hans Heidemann Lassen
St. Ajstrupvej 9, Sebbersund
9240 Nibe
98355484
Tilsyn vandværk
Peter Markussen
Brogade 25, Sebbersund
9240 Nibe
21674504
 


Forsyningsområde

(klik på kortet.....)

Vedtægter Vedtægter 01-04-2015
Persondatapolitik Persondata 2018
Vandtakst Takstblad 2019
     
Regulativ Sebber Vandværk Regulativ 8. juni 2015
     
Indvindingsmængde    
Indvindingstilladelse 24.500 m³/år  
Oppumpet vandmængde 20.409 m³/år (gennemsnit for seneste 5 år)
Afregnet med forbrugere 19.350 m³/år (gennemsnit for seneste 5 år)

Antal tilsluttede målere 250
Helårshuse 168
Sommerhuse 70
Restaurant 1
Minkfarme 3
Diverse 8

Vandbehandling
Der foretages ikke vandbehandling, det er det rene klare grundvand, der pumpes op, og leveres til forbrugerne.
 
Drikkevandets kvalitet i forhold til kvalitetskrav
Sebber Kirkevej 15, 9240 Nibe, 19-03-2019    
Sebbersund Vandværk, 14-11-2018    
St. Ajstrupvej 16B, 9240 Nibe, 14-11-2018    
Analyserapport St. Ajstrupvej 16 B, 9240 Nibe 14.11.2018    
Analyserapport 2 Navet 8, 9240 Nibe 14.09.2018    
Analyserapport Navet 8, 9240 Nibe 14.09.2018    
Analyserapport 07 marts 2018    
Analyserapport 24 oktober 2017    
Analyserapport oktober 2017    
Analyserapport marts 2017    
Analyserapport 2016    
Analyserapporter 2015    
Analyserapporter 2014    
Analyserapport 06-07-2012    
Normalkontrol 06-03-2013    
Begr. kontrol Brogade 25    
Begr. kontrol Brogade 25    

Drikkevandets kvalitet
Drikkevandet der leveres ved hanerne, er af en god og sund kvalitet, set i forhold til gældende standarder.