bestyrelse, formål & kontingent

Sebber Borgerforenings bestyrelse pr. september 2021:

Formand
Hanne Gerges, Engvej 7, 98355300

Næstformand
Henrik Gorm Hansen, Navet 47, 61865423

Kasserer
Evy Moric, Bagerstræde 6, 61418743

Referent, velkomst nye borgere
Hans Heidemann Lassen, Sebber Kirkevej 9, 98355484

Medlemsregister, information & flagning
Tonio Groslier, Brogade 21, 20622545  - Kontakt nye borgere & medlemsliste

Menigt medlem
Mogens Hansen, Teglvej 1  - Kontakt bådelaug

Formål:
Borgerforeningens formål er, ved hjælp af de midler der står til dens rådighed samt ved frivilligt borgerarbejde, at styrke landsbyen Sebbersund med et kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, der gør Sebbersund til et attraktivt sted at bo.

Kontingent:
Alle medlemmer betaler kontingent /50kr.
Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen nov. 2019
Generalforsamling finder sted hvert år i november måned.