om Navet...

Ordens- og adfærdsregler for NAVET
(Matr. Nr. 63 a i Sebbersund)

Generelle regler.
Navet omfatter området syd for Fælledvej i Sebbersund. Der er tre helårshuse og to sommerhuse på egne (ejede) grunde samt en privat jordlod tilhørende ejeren af sommerhus nr. 16. Den resterende del - ca. 110.000 kvm. - omfatter i 48 lodder (et levn fra gamle tider, hvor sebberborgerne havde et stykke jord på Navet). Disse lodder ejes af tre enkeltpersoner med een lod hver, Sommerhusforeningen Navet med 16 andele og Sebber Borgerforening med 29 andele. Området administreres af Samejet 63A/F.

Der er 39 sommerhuse på området, som alle ligger på lejet jord. Der er oprettet lejekontrakter med hver sommerhusejer. I lejekontrakterne er anført retningslinier for lejemålet og arealets benyttelse. Lejemålet omfatter den sokkelgrund, hvorpå sommerhuset ligger. Hele Navet er at betragte som et stort naturområde, og der må ikke etableres hække eller anlægges kolonihave lignende haver eller dyrkning i nogen form. Dog har Navet 46 særlige vilkår. De store gennemgående grusveje vedligeholdes af Sebber Vejlaug.

Alle kan færdes frit på veje, stier og i området med skyldigt hensyn til privatlivets fred i sommerhusene.
Den yderste del af Navet er afspærret for kørende motortrafik. Al færdsel på Navet skal ske med skyldigt hensyntagen til beboerne. Unødvendig støj, fart og med store køretøjer må ikke finde sted.

Der må ikke opstilles telte eller campingvogne i længere tid (over l uge) uden tilladelse fra ejerskabet. Både kan henlægges ved ophalerstedet, men må ikke ligge i selve ophalerstedet.

Sebber Borgerforening.